ZDRAVEL

Odstávka systému ZDRAVeL

Vážení klienti systému a aplikace ZDRAVeL,

princip shromažďování a sdílení výsledků vyšetření, známý jako elektronická zdravotní knížka ZDRAVeL, je účinným nástrojem pro zvýšení kvality a bezpečnosti zdravotní péče pro pacienty. Slouží také jako efektivní nástroj pro výměnu pacientům poskytovaných zdravotních informací a pro rozhodování lékařů. Pacientům zároveň tento nástroj poskytoval možnost trvalého sledování vlastních ukazatelů zdravotního stavu a rozsahu poskytnuté zdravotní péče.

S ohledem na velmi neobvyklou a nečekanou situaci způsobenou šířením pandemie COVID 19 došlo v jejím důsledku ke skutečnosti, že české zdravotnictví muselo projít obrovsky náročným testem kapacit lidských, technických a také legislativních změn. Z výše uvedených důvodů jsme se proto rozhodli provozování projektu ZDRAVeL dočasně pozastavit. Důvodem je zejména skutečnost, že poskytovatelé zdravotních služeb, zdravotní pojišťovny i samotné ministerstvo zdravotnictví v současné době řeší zcela jiné priority (nákupy desinfekce, nákupy ochranných prostředků, navyšování lůžkové kapacity, personální problémy, mimořádná očkování, odklady různých typů poskytované péče, uzpůsobení nové legislativy, atd.). Bohužel jedná se o jiné priority, než je vývoj a poskytování nových softwarových nástrojů k efektivnímu a bezpečnému sdílení elektronicky vedených zdravotních záznamů pacientům či poskytování personalizované zdravotní péče.

Systém ZDRAVeL jsme opakovaně nabízeli představitelům ministerstva zdravotnictví k možnosti jeho okamžitého nasazení za účelem sdílení údajů o šíření nákazy nemocí Covid-19, pro účely trasování nebo k využití pro rezervace kapacit a vedení záznamu o provedených očkováních nebo o výsledcích provedených laboratorních testů, ale tato naše snaha a nabídka pomoci státu byla zatím bohužel neúspěšná.

S ohledem na vzniklou situaci jsme nuceni dočasně provést odstávku systému ZDRAVeL, ke které dojde s účinností od 4. října 2021. Termín odstávky celého informačního systému ZDRAVeL, včetně funkcionality Elektronických zdravotních knížek (EZK) byl naplánován do doby, než bude zřejmé, jak bude stát postupovat ve vztahu k obnově standardní zdravotní péče a dokud se neotevře prostor pro obnovení plného portfolia služeb poskytování našich služeb všem našim klientům a obchodním partnerům. Zásadní vliv na opětovné spuštění systému bude mít zejména přijetí nového zákona o elektronizaci zdravotnictví.

Plánovaná doba odstávky systému nepřekročí 6 měsíců. Jsme si vědomi toho, že je to pro naše klienty nepříjemné, ale přesto pevně věříme, že tento krok povede k výraznému zlepšení funkcionality aplikace EZK pro všechny její uživatele.

Po dobu odstávky systému budou zabezpečeny datové soubory, včetně všech osobních údajů klientů takovým způsobem, aby v žádném případě nedošlo k neoprávněnému přístupu ke zpracovávaným údajům, nebo k jejich nedovolenému zpracování. V souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR) budou osobní údaje blokovány a bude dočasně pozastaveno jejich další zpracování. Systém blokace je specifickou operací, která nám umožní jako správci vašich osobních údajů po časově omezenou dobu vyloučení těchto osobních údajů z obvyklých operací zpracování. Po tuto dobu nebude možno do osobních údajů klientů zasahovat. Klientské individuální požadavky na opravy, změny či odstranění údajů v datových souborech budou i nadále přijímány a jejich budoucí realizace bude provedena po opětovném spuštění systému.

Kontaktní informace na Zákaznické centrum a DPO jsou uvedeny v patičce níže.

Děkujeme vám za pochopení této výjimečné situace.

Za provozovatele systému ZDRAVeL, Společnost pro e-Health databáze a. s.